EU-direktiv kræver akut Legionellahåndtering i Danmark

I Danmark har der længe huseret en sejlivet myte om, hvor rent og godt vores vand er. Sandheden er dog, at vi er blandt de lande i Europa med den relativt højeste forekomst af Legionellabakterier og Legionellarelaterede infektioner. Infektioner, der kan føre til døden for især ældre og syge mennesker.

Grænseværdier og højere risikovurdering
EU har godkendt et opdateret drikkevandsdirektiv, som trådte i kraft allerede i starten af 2021, og som i starten af 2023 skal implementeres i dansk lovgivning, men indtil nu har det desværre ikke fået meget opmærksomhed fra hverken offentligheden eller politisk hold. Og det er en skam, for direktivet dikterer, at vi indenfor 2 år skal have implementeret grænseværdier og samtidig skærpet kravene til risikovurdering for Legionella – en indsats, som derfor er ved at være ganske akut.

Helt konkret betyder det, at varmtvandssystemerne i Danmark skal have et grundigt eftersyn. Navnlig de systemer, der findes i kritisk boligmasse: Sygehuse, plejehjem, større boligblokke og andre bygninger, hvor Legionellaforekomst påvirker udsatte eller store befolkningsgrupper.

Hvorfor er Legionella farligt?
Problemet med varmtvandssystemer, er at der kan skabes perfekte vækstbetingelser for bakterier såsom Legionella, som stortrives i varme, fugtige og statiske miljøer. Når først Legionellaen spredes fra f.eks. bruseren via vanddamp, trænger den nemt ned i vores lunger, hvor den kan gøre stor skade og give svær lungeinfektion for især ældre og syge personer. Dødeligheden i disse tilfælde er på hele 10-15 %.

Hos vores naboer i Tyskland oplever man allerede en kraftig vækst i udbuddet af løsninger på Legionella og behovet for renere vand i hanerne. Det skyldes et større fokus, end vi har haft hidtil i Danmark.  

I Danmark har vi endnu ikke lovgivningsmæssigt fastsat et nationalt reaktionsniveau for at teste for Legionella i varmvandssystemer, og mange danske kommuner har ikke en klar handlingsplan for håndtering af Legionella til trods for, at vi i 2020 oplevede en rekordhøj forekomst af infektioner med denne type bakterie. Det sætter os under pres for at finde effektive løsninger i en fart.

Bedre og sikrere desinfektion af varmtvandssystemer
Der findes mange forskellige fremgangsmåder til bekæmpelse af Legionella i varmtvandssystemer – både i institutioner og private hjem. Men skal man komme Legionellaen ordentligt til livs, er det vigtigt ikke blot at bekæmpe den her og nu – det handler også om at minimere bakteriernes vækstbetingelser fremadrettet.

Adept bruger en metode uden håndtering af farlig kemi. Vi anvender vand, salt og elektricitet til producere naturens eget desinfektionsmiddel, hvilket både er nemt og sikkert at håndtere. Og frem for alt elimineres Legionellabakterier i langt mere effektiv grad end ved de fleste alternative metoder. Det er godt for miljøet og sundheden, og det er den oplagte indsats for at imødekomme EU’s drikkevandsdirektiv og de snarlige krav til grænseværdier og risikovurderinger i Danmark.

Adept Water Technologies – specialister i vand, mikrobiologi og bæredygtighed

Alt liv er startet i vand. Det gælder desværre også bakterier såsom Legionella. Her stortrives de, hvis ikke der tages ordentlig hånd om problemet – navnlig i de utallige lune, stillestående vandsystemer, som går igen overalt i den måde, vi i samfundet indretter vores brug af vand på: Fra bruseren på plejehjemmet eller hospitalet til vandrørene i store lejlighedskomplekser. Sågar i sportsklubben eller i tandlægestolen. Kort sagt alle steder, hvor vand kan få lov at ligge stille i rørene gennem lang tid.

Legionella – et samfundsproblem
Det stillestående vand i varme omgivelser giver nemlig de perfekte betingelser for bakterier som Legionella, der for især ældre og syge mennesker kan være særdeles farligt – med en dødelighed på næsten 15%.

Antallet af registrerede Legionellainfektioner er i Danmark stigende og har siden 2020 været rekordhøjt – dog med meget lille fokus fra offentligheden. Men et EU-direktiv fra januar 2021 giver Danmark blot 2 år til at rette op på situationen og indføre grænseværdier og risikovurderinger, hvilket kalder på nye innovative løsninger på Legionella i vores vandsystemer. Per februar 2023 bliver direktivet implementeret i dansk lovgivning og skal selvfølgelig efterleves.

Boligselskaber, kommuner, regioner mm. har kort sagt en stor opgave foran sig i forhold til at sikre rent vand.

Den hidtil bedste og sikreste Legionellabekæmpelse
Hos Adept er vores vision at skabe den mest bæredygtige metode til desinfektion af vand. En metode, som giver bedre arbejdsmiljø og er mere effektiv end alternativerne, hvad enten disse anvender UV eller kemikalier.

Vi er kort fortalt specialister i vand, mikrobiologi og bæredygtighed. Ved at bruge naturens egen desinfektionsmiddel har vi skabt en metode til at fjerne 99,99% af alle mikroorganismer i varmvandssystemer. Både i boliger, hospitaler, plejehjem og andre steder, hvor problemer med Legionella forekommer.

Vore teknik er simpelthen at skabe samme desinfektionsmiddel som kroppen også skaber ud fra almindeligt bordsalt – nemlig Hypoklorsyre (HOCI). Desinfektionsmidlet eliminerer effektivt Legionellabakterier og forhindrer dem i at komme igen.

Teknologien er unik. Vi kalder den BacTerminatoren.

Fordi processen i BacTerminatoren består af vand og salt, giver den et bedre arbejdsmiljø end kemiske alternativer, hvor kemikalier håndteres og pumpes gennem rørerene for at bekæmpe Legionellabakterierne, og så er den mere effektiv end alternativerne.

Det effektive svar på øgede krav
Det er fremtidens løsning i et samfund, der kalder på teknologier, som belaster miljøet mindre – også når det kommer til desinfektion af vand og nedkæmpning af Legionella i alle typer varmvandsystemer. Vi skal være de bedste i Danmark, og vi skal være det allerede nu for at imødekomme de skærpede krav om kvaliteten af vores vand.

Hvordan bekæmpes Legionella bedst muligt?

I Danmark har vi i mange år brystet os af vores høje drikkevandskvalitet og renheden i de vandressourcer, vi anvender i vores hjem. Sandheden er dog langt fra så rosenrød, som de fleste af os går rundt og tror. Faktisk er vi blandt de lande i Europa, som har relativt flest sygdomstilfælde og dødsfald på baggrund af Legionellabakterier.

I alle typer varmtvandssystemer kan vi finde Legionellabakterier. Ofte kan bakterien være ufarlig. Men indåndes den, kan den sætte sig i lungerne, hvilket kan udvikle sig til svær lungebetændelse og være decideret farligt for især ældre mennesker og personer med lavt immunforsvar. Dødeligheden ligger på mellem 10 og 15 %, hvilket er højt for en bakteriel infektion.

Nye krav om grænseværdier og risikovurdering for Legionella
Problemet er ikke isoleret til Danmark, og derfor varsler et nyt EU-direktiv fra januar 2021 krav om øget oplysning og prævention af Legionella i varmvandssystemer. Kravene fra det opdaterede drikkevandsdirektiv skal være implementeret i dansk lovgivning senest februar 2023, og derfor har vi i Danmark travlt med at få gjort noget ved problemet.

Der er adskillige muligheder for at bekæmpe bakterier såsom Legionella i varmtvandssystemer. Ofte vil man hæve temperaturen og skylle rørene igennem. Herefter vil klor tit blive tilsat for at desinficere varmvandssystemet.

Problemet er imidlertid, at dette – og andre fremgangsmåder – ikke fjerner livsgrundlaget for ny bakteriedannelse. Bakterierne vil sandsynligvis komme igen, da de stortrives i varme vandmiljøer. Biofilm spreder sig og ”koloniserer” varmvandssystemet igen og igen.

En bæredygtig metode til desinfektion af vand
Der skal en skrappere og mere ultimativ metode til, som ikke alene eliminerer Legionella og biofilm i varmvandssystemet, men også holder grobunden for ny bakteriedannelse nede fremadrettet.

Derfor har vi i Adept udviklet BacTerminatoren: En metode, som efterligner en af kroppens immunforsvars mekanismer, der også findes i de hvide blodlegemer, nemlig produktion af kroppens eget desinfektionsmiddel: Hypoklorsyre. Det sker ved tilsætning af noget så simpelt som vand, salt og elektricitet, så man helt slipper for håndtering og lagring af farlige kemikalier.

Denne fremgangsmåde giver ikke alene et bedre arbejdsmiljø end brug af andre kemiske alternativer – det er faktisk også den mest effektive måde at bekæmpe bakterier som Legionella og biofilm på.

Det nemme og effektive værktøj
Metoden har lave omkostninger, behovet for monitorering er tilsvarende lavt, hvorimod betjeningen er simpel og let. Håndtering af farlige kemikalier undgås, og det samme gør bakteriel infektion gennem brusebadet, hvad enten det er på hospitalet, plejehjemmet, idrætsklubben, hos tandlægen eller i lejlighedsejendommen.

En metode som BacTerminator er derfor særligt velvalgt til bekæmpelse af Legionella og andre varmtvandsbakterier i kritisk boligmasse, såsom plejehjem, hospitaler og andre større beboelsesanlæg. Den eliminerer 99,99% af alle mikroorganismer og holder varmtvandssystemet fri for den genkomst af Legionellabakterier, som eller vil være et tilbagevendende problem ved brug af en lang række andre metoder, såsom UV-behandling og kemisk rensning med klor og andre kemikalier.

Metoden er et oplagt svar på myndighederne og EU’s krav til grænseværdier og risikovurdering samt en bedre vej til ingen bakterier, ingen kemikalier og ingen problemer. Samtidig understøtter metoden EU’s anbefaling til bekæmpelse af Legionella.

More focus on Legionella in Denmark

After a record breaking number of #Legionella cases in Denmark in 2020, the Danish authorities has decided to intensify information to the public about how to handle Legionella. At the same time it is examined how ”risk assessment and control must be carried out and which authorities must carry out this risk assessment and control.” so Denmark can full fill the demands in the new ” EU Drinking Water Directive” regarding Legionella risk assessment.

Read more:

Government answers:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/SUU/spm/79/svar/1829141/index.htm

Article regarding the subject in the magazine Ingeniøren:

https://ing.dk/artikel/myndigheder-vil-kontrollere-vandinstallationer-legionella-252109

Legionella-rapporter samlede støv i et år før offentliggørelse

Fagtidsskriftet Ingeniøren har i dag sat fokus på at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen lod to vigtige rapporter om Legionella ligge i knapt et år, inden de kom ud offentligheden. Det afslører dokumenter fra Folketinget.

Rapporterne som kan hentes på Folketingets hjemmeside, bekræfter flere artikler publiceret i Ingeniøren gennem den seneste tid. Disse sætter bl.a. fokus på håndteringen af Legionella i kommuner samt udfordringen omkring Legionella på plejehjem.

Her kan også læses at 83% af de testede installationer i de 4 store byer havde forekomst af Legionella, og af dem lå ca. 50% over de reaktionsgrænser der normalt anvises.

Men mest skræmmende er det måske at læse, at man ikke kan identificere hvorfor man har høje og stigende Legionella forekomster i Danmark. Men samtidig konkluderes at ”Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen af de adspurgte kommuner ikke havde formaliserede og entydige procedurer for håndtering af mistanke om eller konstatering af et højt niveau af Legionella.” – og samtidig skriver at ” Danmark har på nuværende tidspunkt ikke en nationalt fastsat grænseværdi for reaktionsniveauet for test af Legionella i vandinstallationer.” – måske der er en sammenhæng?

At man derudover helt undlader at nævne at det nye drikkevandsdirektiv som trådte i kraft 12/1-2021 og skal være implementeret inden for 2 år, rent faktisk har grænseværdier for Legionella og krav om risikovurdering virker også lidt mærkeligt.

Links til rapporterne, Ingeniørens artikel og det nye drikkevandsregulativ.

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/suu/bilag/573/index.htm

https://ing.dk/artikel/legionella-rapporter-samlede-stoev-aar-251115

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN

Who would have thought….

That a few spoons of salt can keep an elderly home or school free of water borne bacteria…

How?

Pure and simple, by using a highly sophisticated process called “Electrolyzes”.

Opportunistic bacteria are hard to fight and to keep under control and need constant and continuous disinfection. The BacTerminator product range uses salt as a precursor and electrical power to convert chlorides in the water into active free chlorine.

The continuous consumption of water containing a low level of free chlorine, keeps bacteria in harm’s way of you and your loved once, in schools and elderly homes.

Read more on “Our Green Technology” page

What is the status of Legionella in Denmark?

In Denmark, the last update is from 2020. It is not immediately good reading. In Denmark, a total of 278 cases were found where 94.6% originated from infection in Denmark. The highest number ever – the mortality rate was 14%. One explanation for the high number may be that in some cases where testing for Covid-19 is also testing for Legionella – more people have simply been tested. But it is also a fact that Denmark has always been at the top when it comes to Legionella cases in Europe, for the last 5 years. Maybe it’s because Denmark is still lagging behind regarding legislation and risk management, when it comes to measures that prevent Legionella infection.

Sources:
SSI – Legionnaires’ disease in Denmark in 2020
ECDC – Legionnaires’ disease. Annual Epidemiological Report for 2019
EU-OSHA – LEGIONELLA AND LEGIONNAIRES ’DISEASE: A POLICY OVERVIEW

Legionellosis – you know the name, but do you know what it means?

At Adept Water technologies we are often asked about Legionella, the severity of Legionellosis and water treatment. This one-page overview gives you a brief introduction to the bacteria, the disease, transmission, and water treatment and can be downloaded below.

General Information

A severe outbreak of L. pneumophila among people attending a convention in the USA resulted in the identification of the bacterium in 1977. Legionella is a small gram-negative rod-shaped bacterium and over 40 individual species of legionella are known including L. pneumophila which causes most of the human infections.

Ecology

Legionella are most commonly found in water – including groundwater, fresh water and potable (treated) water. The optimal environment for the bacteria is a warm, humid area with low water flow. The ideal growth temperature for legionella is between 20 – 45°C. This type of environment can e.g be found in dental chairs where the temperature often is above room temperature and the waterflow in the tubes are so low it creates the perfect environment for biofilm formation.

Transmission

Drinking water supplies are the primary source of legionella. Once the bacteria have entered the water supply, amplification occurs and bacteria are distributed through waterpipes in e.g., hospitals, hotels, and large apartment complexes to patients or residents. The bacteria are transmitted from the environment to humans via aerosols or small water droplets containing legionella.

Legionellosis

There are two forms of legionellosis (a illnesses caused by Legionella): one of them being more severe that the other.  The first one, Pontiac fever (less severe), is characterized by flu-like symptoms such as fever, chills, headache, and muscle plain. For the average patient it will last around 2-5 days.  The other one is legionnaires’ disease, which is more severe and can have a fatal outcome. The symptoms are similar, but Legionnaires’ disease is a pneumonia meaning the infection will inflame the air sacs in one or both lungs.

Healthy individuals (grey), like the general population, is fairly resistance to these kinds of infections. However, immunocompromised patients (blue) in e.g. hospitals are at increased risk at getting Legionellosis. It is therefore extremely important to be able to control and disinfect portable water in these settings.

According to WHO 75-80% of the reported cases of Legionellosis are over 50 years old and 60-70% are male.

Water Treatment

Legionellosis is a worldwide problem and cases have been reported in North and South America, Asia, Australia, New Zealand, Europe, and Africa. Therefore, national surveillance programs and study groups have been conducted such as ESGLI (ESCMID (European Society of Clinical Microbial and Infectious Diseases) Study Group for Legionella Infections).

There is no vaccine available for Legionnaires’ disease meaning that the only way to control this disease it through water monitoring and water treatment. There are different ways to disinfect water, however, using electrolysis to generated active chlorine is the designation used by EU in regard to the Biocidal Products Regulation.

Download one-page here

Add drinking-water and out comes softened and disinfected water of drinking water quality– how?

Most people do not think about that drinking water contain minerals as NaCl (salt), but it does – and this is the secret to inline electrolysis and disinfection. When the water enters our system, it first undergoes a filtration process to remove calcium carbonate and other impurities. A flowmeter measures the water volume, and an adequate number of electrons is led through the water using a set of special designed electrodes adjusted according to flow and salts in the water. This process generates active chlorine in form of hypochlorous acid and hypochlorite – a very powerful oxidant that kills bacteria and other potentially harmful microorganisms similar to the hypochlorous acid production in our body’s immune system. To receive extreme high degree of disinfection bacteria is caught in our biozone reaction filter that secures full effect of the active chlorine. Thus, the water comes out softened, disinfected and of drinking water quality – but still containing a residual of active chlorine ensuring biofilm control in the water system.

Adept Water Technologies is the manufacturer of medical equipment class-I drinking-water disinfection systems, for both stand-alone and build-in applications.

The Ugly Duckling – The perfect environment for biofilm formation

How many times a day do you encounter biofilm without knowing? Probably many! Biofilm surrounds us in our daily life. If we leave out the fact that biofilm formations can occur inside the human body, we are still in contact with biofilm regularly. Where? – you may ask. You can find biofilm on your toothbrush or inside your yellow rubber duck in your bathroom. You might also find biofilm on your teeth or in water pipes. The list is endless. 

The conditions found in a bathroom causes the perfect environment for many microorganisms with higher temperature and increased humidity.  Tap water can comprise microbial communities and in some cases also opportunistic pathogens, such as Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, and Mycobacterium avium. However, the nutrients in tap water will normally not contribute to excessive microbial growth.

Source: Eawag (https://www.eawag.ch/en/news-agenda/news-portal/news-detail/the-ugly-ducklings-biofilms-in-bath-toys/)

On the picture a rubber duck has been split in half and the biofilm formation is visible for the naked eye. The polymeric material in contact with drinking water releases substantial amounts of organic material that microorganisms can use as a source of nutrition. The picture emphasizes the need to be able to control and limit the microbial communities in potable water. At Adept Water Technologies we specialize in systems disinfecting potable water. For more information regarding the study on microbial communities in bath toys: https://www.nature.com/articles/s41522-018-0050-9.pdf