Hvordan bekæmpes Legionella bedst muligt?

I Danmark har vi i mange år brystet os af vores høje drikkevandskvalitet og renheden i de vandressourcer, vi anvender i vores hjem. Sandheden er dog langt fra så rosenrød, som de fleste af os går rundt og tror. Faktisk er vi blandt de lande i Europa, som har relativt flest sygdomstilfælde og dødsfald på baggrund af Legionellabakterier.

I alle typer varmtvandssystemer kan vi finde Legionellabakterier. Ofte kan bakterien være ufarlig. Men indåndes den, kan den sætte sig i lungerne, hvilket kan udvikle sig til svær lungebetændelse og være decideret farligt for især ældre mennesker og personer med lavt immunforsvar. Dødeligheden ligger på mellem 10 og 15 %, hvilket er højt for en bakteriel infektion.

Nye krav om grænseværdier og risikovurdering for Legionella
Problemet er ikke isoleret til Danmark, og derfor varsler et nyt EU-direktiv fra januar 2021 krav om øget oplysning og prævention af Legionella i varmvandssystemer. Kravene fra det opdaterede drikkevandsdirektiv skal være implementeret i dansk lovgivning senest februar 2023, og derfor har vi i Danmark travlt med at få gjort noget ved problemet.

Der er adskillige muligheder for at bekæmpe bakterier såsom Legionella i varmtvandssystemer. Ofte vil man hæve temperaturen og skylle rørene igennem. Herefter vil klor tit blive tilsat for at desinficere varmvandssystemet.

Problemet er imidlertid, at dette – og andre fremgangsmåder – ikke fjerner livsgrundlaget for ny bakteriedannelse. Bakterierne vil sandsynligvis komme igen, da de stortrives i varme vandmiljøer. Biofilm spreder sig og ”koloniserer” varmvandssystemet igen og igen.

En bæredygtig metode til desinfektion af vand
Der skal en skrappere og mere ultimativ metode til, som ikke alene eliminerer Legionella og biofilm i varmvandssystemet, men også holder grobunden for ny bakteriedannelse nede fremadrettet.

Derfor har vi i Adept udviklet BacTerminatoren: En metode, som efterligner en af kroppens immunforsvars mekanismer, der også findes i de hvide blodlegemer, nemlig produktion af kroppens eget desinfektionsmiddel: Hypoklorsyre. Det sker ved tilsætning af noget så simpelt som vand, salt og elektricitet, så man helt slipper for håndtering og lagring af farlige kemikalier.

Denne fremgangsmåde giver ikke alene et bedre arbejdsmiljø end brug af andre kemiske alternativer – det er faktisk også den mest effektive måde at bekæmpe bakterier som Legionella og biofilm på.

Det nemme og effektive værktøj
Metoden har lave omkostninger, behovet for monitorering er tilsvarende lavt, hvorimod betjeningen er simpel og let. Håndtering af farlige kemikalier undgås, og det samme gør bakteriel infektion gennem brusebadet, hvad enten det er på hospitalet, plejehjemmet, idrætsklubben, hos tandlægen eller i lejlighedsejendommen.

En metode som BacTerminator er derfor særligt velvalgt til bekæmpelse af Legionella og andre varmtvandsbakterier i kritisk boligmasse, såsom plejehjem, hospitaler og andre større beboelsesanlæg. Den eliminerer 99,99% af alle mikroorganismer og holder varmtvandssystemet fri for den genkomst af Legionellabakterier, som eller vil være et tilbagevendende problem ved brug af en lang række andre metoder, såsom UV-behandling og kemisk rensning med klor og andre kemikalier.

Metoden er et oplagt svar på myndighederne og EU’s krav til grænseværdier og risikovurdering samt en bedre vej til ingen bakterier, ingen kemikalier og ingen problemer. Samtidig understøtter metoden EU’s anbefaling til bekæmpelse af Legionella.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>