EU-direktiv kræver akut Legionellahåndtering i Danmark

I Danmark har der længe huseret en sejlivet myte om, hvor rent og godt vores vand er. Sandheden er dog, at vi er blandt de lande i Europa med den relativt højeste forekomst af Legionellabakterier og Legionellarelaterede infektioner. Infektioner, der kan føre til døden for især ældre og syge mennesker.

Grænseværdier og højere risikovurdering

EU har godkendt et opdateret drikkevandsdirektiv, som trådte i kraft allerede i starten af 2021, og som i starten af 2023 skal implementeres i dansk lovgivning, men indtil nu har det desværre ikke fået meget opmærksomhed fra hverken offentligheden eller politisk hold. Og det er en skam, for direktivet dikterer, at vi indenfor 2 år skal have implementeret grænseværdier og samtidig skærpet kravene til risikovurdering for Legionella – en indsats, som derfor er ved at være ganske akut.

Helt konkret betyder det, at varmtvandssystemerne i Danmark skal have et grundigt eftersyn. Navnlig de systemer, der findes i kritisk boligmasse: Sygehuse, plejehjem, større boligblokke og andre bygninger, hvor Legionellaforekomst påvirker udsatte eller store befolkningsgrupper.

Hvorfor er Legionella farligt?

Problemet med varmtvandssystemer, er at der kan skabes perfekte vækstbetingelser for bakterier såsom Legionella, som stortrives i varme, fugtige og statiske miljøer. Når først Legionellaen spredes fra f.eks. bruseren via vanddamp, trænger den nemt ned i vores lunger, hvor den kan gøre stor skade og give svær lungeinfektion for især ældre og syge personer. Dødeligheden i disse tilfælde er på hele 10-15 %.

Hos vores naboer i Tyskland oplever man allerede en kraftig vækst i udbuddet af løsninger på Legionella og behovet for renere vand i hanerne. Det skyldes et større fokus, end vi har haft hidtil i Danmark.

I Danmark har vi endnu ikke lovgivningsmæssigt fastsat et nationalt reaktionsniveau for at teste for Legionella i varmvandssystemer, og mange danske kommuner har ikke en klar handlingsplan for håndtering af Legionella til trods for, at vi i 2020 oplevede en rekordhøj forekomst af infektioner med denne type bakterie. Det sætter os under pres for at finde effektive løsninger i en fart.

Bedre og sikrere desinfektion af varmtvandssystemer

Der findes mange forskellige fremgangsmåder til bekæmpelse af Legionella i varmtvandssystemer – både i institutioner og private hjem. Men skal man komme Legionellaen ordentligt til livs, er det vigtigt ikke blot at bekæmpe den her og nu – det handler også om at minimere bakteriernes vækstbetingelser fremadrettet.

Adept bruger en metode uden håndtering af farlig kemi. Vi anvender vand, salt og elektricitet til producere naturens eget desinfektionsmiddel, hvilket både er nemt og sikkert at håndtere. Og frem for alt elimineres Legionellabakterier i langt mere effektiv grad end ved de fleste alternative metoder. Det er godt for miljøet og sundheden, og det er den oplagte indsats for at imødekomme EU’s drikkevandsdirektiv og de snarlige krav til grænseværdier og risikovurderinger i Danmark.

We are ready

to help you

If you have any questions or need other help,
please feel free to contact us